Získat 100% bonus a 25 roztočení zdarma na Starburst
Obdrženo

Obchodní podmínky

Tyto podmínky používání jsou právním rámcem, který poskytuje přehled o povinnostech a vzájemných právech uživatele při používání stránek.

Máme právo tyto podmínky kdykoli změnit, aniž bychom o tom uživatele informovali. Kdykoli tyto podmínky změníme, zašleme registrovaným uživatelům e-mail s upozorněním na tuto aktualizaci.

Tato webová stránka má právo vymáhat ztráty vzniklé uživatelům, kteří tuto platformu využívají podvodně. Webová stránka si rovněž vyhrazuje právo vést soudní spory proti uživatelům, kteří používají tuto stránku v rozporu s těmito podmínkami.

POUŽÍVÁNÍM JAKÉHOKOLI ASPEKTU TĚCHTO STRÁNEK POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI SMLUVNÍ PODMÍNKY, POROZUMĚLI JIM V PLNÉM ROZSAHU A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE TĚMITO VÝHRADAMI VÁZÁNI A STANETE SE SMLUVNÍ STRANOU DIKTÁTU TÉTO SMLOUVY. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÝ ASPEKT PŘIPOJENÝ K TÉTO SLUŽBĚ.

Uznáváte, že je důležité, aby veškeré informace, které o sobě v daném okamžiku poskytnete, byly pravdivé, bez nesrovnalostí. Dále souhlasíte s tím, že vaše poloha zůstane vždy správná a že nepoužijete žádný software pro změnu polohy, který by vaši polohu upravoval a odesílal tak údaje do falešného regionu nebo jurisdikce.

Tuto službu nesmíte provozovat v jurisdikci, kde jsou online hazardní hry a související reklamy pro osoby považovány za nezákonné.

 

1. Definice

 • Webovou stránkou se rozumí https://sazkovekancelare.tv/ a další lokalizované verze přeložené do jiných jazyků, a to buď na subdoménách https://sazkovekancelare.tv/,/ nebo na samostatných doménách.
 • Zájmena v první osobě množného čísla (My, Nás nebo Naše), se kterými se při čtení těchto podmínek určitě setkáte, odkazují na provozovatele webových stránek.
 • Uživatelem se rozumí osoba, která přistupuje na webové stránky. Tyto osoby také klasifikujeme zájmeny jako Váš nebo Vy.
 • Data označují všechny údaje, které uživatel na webové stránce zadá.
 • Soubor cookie je krátký textový soubor, který je při návštěvě těchto webových stránek připojen k vašemu počítači buď webovou stránkou, nebo jakýmkoli subjektem třetí strany.
 • Zákony o ochraně osobních údajů odkazují na pravidla a předpisy týkající se používání osobních údajů, včetně GDPR nebo směrnice 95/46/ES a všech vnitrostátních právních předpisů.
 • GDPR v tomto kontextu znamená Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 (EU).
 • Pojem obsah generovaný uživatelem se vztahuje na všechny údaje, včetně zápisů, fotografií, videí nebo jakékoli formy obsahu zveřejněné uživatelem.

 

2. Obecné podmínky

2.1. Tyto webové stránky působí především jako poskytovatel informací pro uživatele, kteří mají zájem o záštitu nad sázkovými kancelářemi a kasiny, a neposkytují služby online hazardních her. Nikdy a v žádném případě by zde uvedené informace neměly být považovány za právní poradenství.

2.2. Záměrně se snažíme zajistit, aby na této platformě byly poskytovány přesné kousky informací. Vzhledem k neustálým změnám na iGamingové scéně však nemůžeme v žádném okamžiku zaručit pravost nebo přesnost těchto údajů. Nesdílíme žádnou odpovědnost způsobenou závislostí na informacích nalezených na těchto webových stránkách.

2.3. Na těchto webových stránkách jsou obsaženy odkazy třetích stran vedoucí na jiné webové stránky. Tyto webové stránky nijak neovlivňují obsah těchto stránek a nenesou žádnou odpovědnost způsobenou závislostí na připojených informacích. Doporučujeme vám, abyste si před zahájením jakékoli činnosti související s hazardními hrami přečetli podmínky používání spojené s těmito stránkami.

2.4. Návštěvou a používáním webových stránek uživatel automaticky vyjadřuje souhlas s podmínkami a zásadami ochrany soukromí a potvrzuje, že rozumí ustanovením, která jsou s nimi spojena.

2.5. Hráčům jakožto subjektům údajů, jejichž údaje jsou na webových stránkách vyměňovány, chceme doručit upozornění, že potvrzením záludností Zásad ochrany soukromí vyjadřují také svůj souhlas s tím, aby jejich údaje byly používány způsobem, který je považován za správný pro hladký chod stránek. Další informace o tom, co je možné získat, naleznete ve výhradách obsažených v části 5.

2.6. Přístupem na tyto webové stránky uživatel souhlasí s tím, že dosáhl věku alespoň 18 let nebo zákonem stanoveného věku pro hraní hazardních her, který je v jeho jurisdikci vymahatelný. Osobám mladším 18 let nebo osobám mladším 18 let, jejichž věk je v jejich jurisdikci zákonem stanovený pro hazardní hry, je přístup na tyto webové stránky zakázán. Je povinností uživatele zjistit legálnost online hazardních her a další související požadavky s tím spojené.

2.7. V některých případech můžeme být nuceni omezit obsah pro uživatele, kteří na stránky přistupují z jiných jurisdikcí, abychom vyhověli místním předpisům.

2.8. Pokud uživatel potvrdil, že informace, které na webu uvedl, mohou obsahovat nesrovnalosti a chyby, neprodleně nás kontaktujte na adrese info@media24.world. Naším cílem je splnit normy stanovené v zemích, které tvoří naši uživatelskou klientelu.

2.9. Pokud některá část podmínek neodpovídá místní legislativě v zemi uživatele, ostatní části podmínek zůstávají v platnosti.

2.10. Loga, texty a ochranné známky sazkovekancelare.tv, které jsou v daném okamžiku dostupné na webových stránkách, jsou chráněny autorským právem. Loga a ochranné známky sázkových kanceláří nebo kasin, které jsou k dispozici, podléhají právům duševního vlastnictví patřícím provozovateli těchto platforem. Tato loga zveřejňujeme na webových stránkách pouze pro referenční účely. Kopírování obsahu je povoleno pouze v případě, že je k dispozici odpovídající značka HTML nebo pokud to schválíme. Obsah lze na Wikipedii zveřejnit i bez dodržení těchto výhrad.

2.11. Webové stránky lze překládat pomocí překladatelské služby společnosti Google. Google se nepodílí na žádné odpovědnosti spojené s překlady, ať už implicitními nebo nepřesnými.

 

3. Fórum a obsah vytvářený uživateli

3.1. Podmínky zobrazené v této části se vztahují na veškerý obsah generovaný uživatelem. Obsah zahrnuje odkazy, obrázky, komentáře, odpovědi a recenze, ale neomezuje se pouze na ně.

3.2. Uživatelé nám udělují výhradní, neodvolatelná, bezplatná práva a licence k reprodukci, publikování, zobrazování nebo komerčnímu využívání dat generovaných uživateli připojených k webové stránce.

3.3. Uživatelé potvrzují, že bez souhlasu vlastníka nebudou zveřejňovat obsah generovaný uživateli, který je nepravdivý, nenávistný, zavádějící, urážlivý, hanlivý, vulgární, diskriminační, sexuálně orientovaný nebo který je chráněn autorskými právy. Uživatelé by také nikdy neměli vkládat příspěvky, které porušují pravidla a předpisy závazné pro subjekty třetích stran a další zákony.

3.4. Obsah vytvářený uživateli představuje názory a myšlenkové pochody uživatelů. Tyto příspěvky v žádném případě neodrážejí náš pohled na věc. Správa webu tyto příspěvky nekontroluje, a pokud porušují nějaká práva, neneseme za takové příspěvky odpovědnost. Za všechny příspěvky na webu odpovídá uživatel.

3.5. Třetím stranám je zakázáno zveřejňovat obsah vytvářený uživateli. Stejně tak by uživatelé neměli zveřejňovat obsah třetích stran bez schválení.

3.6. Jakékoli zneužívající chování nebo jednání, kterého se uživatel dopustí, včetně opakovaného zveřejňování stejných zpráv, floodování, rozesílání spamu, reklamních pyramidových schémat, zveřejňování propagačních akcí nebo marketingových bonusů a pobídek, je důrazně zakázáno.

3.7. Máme právo odstranit jakoukoli formu propagačních informací připojených k hazardním subjektům podle vlastního uvážení.

3.8. Máme vyhrazené právo upravit nebo zcela odstranit příspěvky, které nejsou v souladu s těmito podmínkami, kdykoli to uznáme za vhodné, a to bez předchozího upozornění uživatele.

3.9. Je naším právem zveřejnit údaje o uživateli příslušným regulačním orgánům, pokud dojde k soudnímu sporu zahájenému v důsledku činnosti uživatele, a to kdykoli na webových stránkách.

3.10. Aby uživatel mohl zastupovat sázkovou kancelář nebo online kasino, musí požádat o účet, který potvrzuje jeho příslušnost k danému provozovateli, a to zasláním žádosti na adresu likme@likme.tv. Kromě toho musí tito zástupci dodržovat pravidla, která jsme speciálně kurátorsky upravili.

 

4. Řešení sporů

4.1. Webové stránky poskytují bezproblémové řešení sporů. Nicméně vzhledem k okolnostem, které nemůžeme ovlivnit, existuje pravděpodobnost, že se během používání setkáte s problémy.

4.2. Podáním stížnosti na webové stránky musí uživatel autorizovat, že nám poskytne údaje připojené k jeho hernímu účtu, pokud problém pochází od provozovatele hazardních her. Tyto údaje jsou zásadní, protože nám pomáhají provést potřebné kontroly a vypracovat spravedlivé řešení pro každou zúčastněnou stranu.

4.3. Nepřijímáme všechny stížnosti. Pokud je stížnost uživatele neopodstatněná a nemá žádné opodstatnění, porušil tím fakticky platná pravidla spojená se samotným provozovatelem online hazardních her. Tato výhrada vystupuje do popředí také v případě, kdy je problém uživatele oprávněný, ale uživatel se rozhodne nespolupracovat v procesu řešení.

 

5. Zásady ochrany soukromí

Zásady ochrany osobních údajů na těchto stránkách se vztahují na všechny uživatele těchto stránek, a to vedle vlastníka a provozovatele těchto stránek. Protože ochranu osobních údajů bereme vážně, připravili jsme tento segment, abychom uživatelům poskytli přehled o tom, jak jsou jejich údaje na webu shromažďovány a používány.

5.1. Rozsah působnosti zásad ochrany osobních údajů

 • Tyto zásady uvádějí do kontextu pouze naše kroky a kroky uživatelů na webových stránkách. Je důležité si uvědomit, že tato výhrada se nevztahuje na stránky třetích stran, ke kterým můžete přistupovat při vstupu na webové stránky. To se samozřejmě týká i odkazů na jiné sázkové kanceláře nebo kasina.
 • Abychom uvedli na pravou míru zákony na ochranu soukromí, jsme "správcem údajů" webových stránek. To znamená, že jsme zodpovědní za kontrolu uživatelských údajů a způsob jejich zpracování.

5.2. Shromažďování údajů

Údaje od uživatelů webových stránek shromažďujeme v souladu s podmínkami uvedenými v této části zásad ochrany osobních údajů. Shromažďujeme například kontaktní údaje, jako jsou e-mailové informace a IP adresa, varianta webového prohlížeče a operační systém.

5.3. Jak jsou údaje shromažďovány

5.3.1. Údaje, které nám uživatelé poskytují

Údaje od uživatelů shromažďujeme v různých nastaveních, včetně:

Když uživatelé používají e-maily k podpoře komunikace s námi.

 • Když uživatelé zasílají příspěvky, v nichž uvádějí návrhy, jak můžeme naše služby lépe zlepšit; tyto příspěvky nejsou povinné, ale dobrovolné.

5.3.2. Automaticky shromažďované údaje

Při používání webových stránek jsou některé údaje shromažďovány automaticky. Patří mezi ně např:

Když navštívíte webové stránky, automaticky se shromažďují informace, jako je vaše IP adresa, počet návštěv a vaše interakce v rámci webových stránek. Tyto údaje jsou shromažďovány, aby byl dán prostor pro budoucí aktualizace.

 • Údaje o webovém prohlížeči shromažďujeme v souladu s nastavením souborů cookie připojených k vašemu prohlížeči. Více informací o tomto aspektu získáte v části 5.10.

5.4. Naše použití vašich údajů

 • Veškeré výše uvedené údaje, které od vás požadujeme, slouží k tomu, abychom našim uživatelům při používání webových stránek v daném okamžiku poskytli co nejlepší zážitek.
 • Vaše údaje můžeme použít kdykoli, pokud se to dokonale hodí pro naše oprávněné cíle a aspirace. Více informací o tom najdete v části 5.7.
 • Jako společnost nikdy nebudeme vaše údaje sdílet, pronajímat ani prodávat žádnému subjektu třetí strany bez vašeho souhlasu.

5.5. Zabezpečení údajů

Vaše údaje jsou uchovávány v bezpečí díky speciálním opatřením. Vaše údaje například ukládáme na datových serverech. Přístup k těmto serverům má pouze správce webových stránek.

Tato opatření jsou zavedena také proto, aby se omezilo narušení bezpečnosti údajů. Pokud máte podezření, že s vašimi osobními údaji bylo manipulováno, pošlete nám e-mail na adresu likme@likme.tv.

5.6. Uchovávání údajů

Pokud zákon neposkytuje prostor pro rozsáhlejší lhůtu uchovávání údajů, uchováváme vaše údaje v naší péči na našich datových serverech. Můžete však požádat o vymazání vašich dat z našich serverů a my tak neprodleně učiníme.

5.7. Vaše práva na stránkách

V souladu s vašimi údaji máte následující práva:

Právo na přístup: ● Právo na přístup k vašim údajům: Kdykoli můžete požádat o úpravu, aktualizaci nebo vymazání svých údajů.

 • Právo na opravu: Pokud se ve vašich údajích vyskytla jakákoli nesrovnalost, vyhrazujete si právo na jejich opravu podle vašich představ.
 • Právo na vymazání: Máte právo požádat o úplné odstranění svých údajů z kteréhokoli z našich datových serverů.
 • Právo na omezení používání vašich údajů: Můžete nás také zablokovat nebo omezit proces, kterým získáváme přístup k vašim údajům.
 • Právo požadovat přenositelnost údajů: Kdykoli můžete požádat o kopii nebo přenos svých údajů.
 • Právo vznést námitku: Je na vás, abyste vznesli námitku proti tomu, jak jsou vaše údaje na webových stránkách používány.

5.8. Propojení s různými webovými stránkami

Na webových stránkách narazíte na několik odkazů, které vedou na obsah jiných webových stránek. I když tyto odkazy zběžně kontrolujeme, neneseme žádnou odpovědnost za to, jaký obsah se na těchto webových stránkách objeví. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na obsah připojený k jiným platformám. Než se pustíte do informací na jiných stránkách, ujistěte se, že jste si prošli jejich výhrady k zásadám ochrany osobních údajů.

5.9. Změny vlastnictví nebo kontroly společnosti

V daném okamžiku se můžeme rozhodnout rozšířit nebo předat naše podnikání jiným vlastníkům. Pokud k tomu dojde, údaje uživatelů budou převedeny na nově příchozího provozovatele. Provozovatel bude s využitím výhrad podle těchto Zásad ochrany osobních údajů používat údaje tak, jak byly původně určeny v době, kdy byly v naší kompetenci.

5.10. Soubory cookie

 • Webové stránky mohou vytvářet a zpřístupňovat soubory cookie ve vašem počítači. Tyto soubory cookie jsou nedílnou součástí zlepšování funkcí našich stránek a zajistili jsme, aby tyto soubory cookie neměly vliv na vaše soukromí.
 • Můžete se rozhodnout, že ve svém výchozím webovém prohlížeči soubory cookie zakážete. Soubory cookie jsou sice nedílnou součástí webového prohlížeče, ale obvykle existuje nastavení, které umožňuje jejich změnu.
 • Uživatelé mohou soubory cookie odstranit, kdykoli chtějí. To však může mít za následek ztrátu dat, která umožňují rychlé načítání webových stránek.

5.11. Obecné

 • Práva obsažená v těchto zásadách ochrany osobních údajů nesmíte převést na jinou osobu. Můžeme však převést svá práva způsobem, který nepředstavuje nepříznivé účinky na vaše práva.
 • Pokud jakýkoli právní orgán nebo sbližování považuje jakoukoli část těchto Zásad ochrany osobních údajů za neplatnou, budou vymazány. V tomto případě nebudou ostatní části Zásad ochrany osobních údajů dotčeny, protože se vymažou pouze nečitelné segmenty.

 

6. Závěrečná upozornění

6.1. Ve scénáři, kdy dojde k rozporu mezi angličtinou a jinými přeloženými jazyky, je důležité si uvědomit, že angličtina bude mít navrch.

6.2. Tyto podmínky mohou být kdykoli změněny, přičemž do hry vstupuje naše uvážení.